સુવિચાર

ઇચ્છાઓ અનન્ત આકાશ જેવી છે.
આકાશની જેમ તેનો પણ અંત નથી.


-ભગવાન મહાવીર

Advertisements
  1. એકદમ સાચું

  2. I like Gujarati Shayari, Suvichar

    • PUSHPA
    • August 5th, 2010

    PRBHU ICHA SATHE SANSAR CHE. PAN SADHK SANSARMA RAHE TO PRIVAR MATE APOAP ICHA AVE TO ENE JOYA KRVATHI SAMY VITATA BHNTAR KE VIVAH N THAY TO DOSHI KON.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: