મારી નજર…

Maru Ruday 1 Gagan Htu Ne Tu Ashadhi Megh
Mari Najar Chatak Hati Ne Tu Varshanu Bund
Maru Ruday Bansi Hatu Ne Tu Bansino Sur.


મારું હ્રદય એક ગગન હતું ને તું અષાઢી મેઘ,
મારી નજર ચાતક હતી ને તું વર્ષાનું બુંદ,
મારું હ્રદય બંસી હતું ને તું બંસીનો સુર.


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: