આપ અમારા પ્રેમમાં છો…

Aa Yad 6 Apni K Yadoma Aap 6o?
Aa Sapna 6 Apna K Spnaoma Aap 6o?
Ame Nthi Janta Amne Bas Atlu Kho?
Ame Tmara PremMa 6ia K
Aap Amara PremMa 6o?


આ યાદ છે આપની કે યાદોમાં આપ છો?
આ સપના છે આપના કે સપનાઓમાં આપ છો?
અમે નથી જાણતા અમને બસ એટલું કહો?
અમે તમારા પ્રેમમાં છીએ કે…
આપ અમારા પ્રેમમાં છો?


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: