સુવિચાર


પ્રભુના સિંહાસન પાસે દયા બે રીતે મેળવી શકાય છે-
પાપના ખુલ્લા એકરારથી અને કરેલા ખોટાં કર્મોને
સુધારી લેવાથી.


-ગુરુ ગ્રંથસાહેબ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: