યાદગાર છો તમે…

Yaad amar 6e zindgini safar ma
ameto 6upavi lidhi 6e tasvir jivan ma
kem o6i kari shakiye tamari yaad jivan ma
yadgar 6o tame to sada amari najar ma.

યાદ અમર છે જિંદગીની સફરમાં,
અમેતો છુપાવી લીધી છે તસ્વીર જીવનમાં,
કેમ ઓછી કરી શકીએ તમારી યાદ જીવનમાં,
યાદગાર છો તમે તો સદા અમારી નજરમાં.


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: