હજાર ચેહરા પ્રેમમાં…

Kyank dhodhmar vrasad varsi jay 6e,
To kyak 1 bund ni pyas rahi jay 6e,
Koik ne mare 6 hajar chehra Premama ,
To koik 1 chehra mate tarsi jay 6e.


ક્યાંક ધોધમાર વરસાદ વરસી જાય છે,
તો ક્યાંક એક બુંદની પ્યાસ રહી જય છે,
કોઈક ને મળે છે હજાર ચેહરા પ્રેમમાં,
તો કોઈક એક ચેહરા માટે તરસી જાય છે.


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: