તમે…!!!

samay vahi jay 6,
jivan viti jay 6,
ankho mathi ansu vahi jay 6,
sathi na sath 6uti jay 6,
jivan ma ave 6 gna loko pan yad thoda rhi jay 6.

jem  ke tme!!!


સમય વહી જાય છે,
જીવન વીતી જાય છે,
આંખો માંથી આંસુ વહી જાય છે,
સાથીના સાથ છૂટી જાય છે,
જીવનમાં આવે છે ઘણા લોકો પણ યાદ થોડા રહી જાય છે.
જેમ કે તમે…!!!

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: