પ્રેમના એક ટીંપા માટે….

yaado ni nav lai ne nikrya dariya ma
prem na 1 timpa mate nikrya varsad ma
khabar 6e nathi malvano sath amno
6ta chand ne shodhva nikrya Amas ma


યાદોની નાવ લઈને નીકર્યા દરિયામાં,
પ્રેમના એક ટીંપા માટે નીકર્યા વરસાદમાં,
ખબર છે નથી મળવાનો સાથ એમનો,
છતાં ચાંદને શોધવા નીકર્યા અમાસમાં.

-અજ્ઞાત

  1. good yaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrr

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: