તમે જ માત્ર યાદ છો…….

Tamara vagar amne shu thai jay 6e…?
tame to aavata nathi pan tamari yad aavi jay 6e
tame J  matra yad 6o
baki badhu bhulai jay 6e.

તમારા વગર અમને શું થઇ જાય છે…?
તમે તો આવતા નથી પણ તમારી યાદ આવી જાય છે,
તમે જ માત્ર યાદ છો…….
બાકી બધું ભૂલાઈ જાય છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: