તમારી ‘દોસ્તી’ માગું છું…

DIPAK nahi ek JYOT mangu 6u
SAGAR nahi ek BUND mangu 6u
hu JINDGI na antim SWAS sudhi
tamari DOSTI mangu 6u.

દીપક નહી એક જ્યોત માગું છું,
સાગર નહી એક બુંદ માગું છું,
હું જિંદગીના અંતિમ શ્વાસ સુધી,
તમારી ‘દોસ્તી’ માગું છું.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: