“તમારી જિંદગી”

DARD sivay jindgi adhuri 6e
to pan jivavu jaruri 6e
na karsho afsos “tamari jindgi” par
kem ke tamari jindgi vina koik ni jindgi adhuri 6e.

દર્દ સિવાય જિંદગી અધુરી છે,
તો પણ જીવવું જરૂરી છે.
ના કરશો અફસોસ “તમારી જિંદગી” પર,
કેમકે તમારી જિંદગી વિના કોઈકની જિંદગી અધુરી છે.

-અજ્ઞાત

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: