નજારો જોવા નથી મળતો…

Darek vakhte koino saharo nathi malto
kadi kinara sathe kinaro nathi malto
roj sarkhu jou 6u aa gagan ne pan
kal jevo NAJARO jova nathi malto.


દરેક વખતે કોઈનો સહારો નથી મળતો,
કદી કિનારા સાથે કિનારો નથી મળતો,
રોજ સરખું જોઉં છું આ ગગનને પણ..
કાલ જેવો નજારો જોવા નથી મળતો.


-અજ્ઞાત

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: