વેલેંટાઈન દિવસની શુભકામના…

મારા સર્વ વાચક મિત્રો ને
વેલેંટાઈન દિવસની શુભકામના…

-તપન પટેલ

  1. આ રંગીન રાતો ને ઝગમગ દિવા
    વિના પ્રેમ જીવન જીવન કંઈ નથી
    ભલે હોય સોનું કે ચાંદી કે ધન,
    વિના પ્રેમ જીવન જીવન કંઈ નથી-dilip

    very nice message Tapan and also your blog is wonderful…khub game chhe

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: