પ્રેમના રસ્તા પર…

Tame mane jivata shikhvadi didhu,
PREM na rasta par chalta shikhvadi didhu,
jayar thi malyo PYAR tamaro
dukh ma pan hasta shikhvadi didhu.

તમે મને જીવતા શીખવાડી દીધું,
પ્રેમના રસ્તા પર ચાલતા શીખવાડી દીધું,
જ્યારથી મળ્યો પ્યાર તમારો
દુઃખમાં પણ હસતા શીખવાડી દીધું.


-અજ્ઞાત

Advertisements
    • kalpesh
    • જુલાઇ 28th, 2010

    hello

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: