કરી છે મિત્રતા…

Kari 6e MITRATA ame tamara thi
Ne tame kya darkar rakho 6o.
mastak namavyu ame ahi
Ne tame latkti talvar rakho 6o.

કરી છે મિત્રતા અમે તમારાથી
ને તમે ક્યાં દરકાર રાખો છો
મસ્તક નમાવ્યું અમે અહી
ને તમે લટકતી તલવાર રાખો છો.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: