વેચ્યું છે દર્દ પ્રેમના બજારમાં…

Vechyu 6e dard prem na bazar ma
lakho vyatha 6upai 6e 1 nana inkar ma
thai jao jo Zmana thi dukhi to
Tmaru swagat 6e mari ‘dosti’ na darbar ma.


વેચ્યું છે દર્દ પ્રેમના બજારમાં,
લાખો વ્યથાઓ છુપાઈ છે એક નાના ઇનકારમાં,
થઇ જાઓ જો ઝખ્મોથી દુખી તો,
તમારું સ્વાગત છે મારી ‘દોસ્તી’ ના દરબારમાં.


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: