તમને જોઈ શું થયું છે મને…?

Tamara DIL ma raheva magu 6u,
tamari ANKHO ma samava magu 6u,
tamne joi shu thayu 6e mane?
Tamari sathe PREM karva magu 6u


તમારા દિલમાં રહેવા માંગું છું,
તમારી આંખોમાં સમાવા માંગું છું,
તમને જોઈ શું થયું છે મને?
તમારી સાથે ‘પ્રેમ’ કરવા માંગું છું.


-અજ્ઞાત

 1. very nice

 2. દિલ માં રહી શકશો અરે તમે
  મારી આંખ માંપણ રહી શકશો
  પણ નથી એટલું સહેલું કાઈ
  એમ પ્રેમ માં પડવું મારા
  દીવાનગી ના આ વંટોળ –
  થી તમે દુર રહે જો નખરારા!!!!
  સીમા દવે

  • Nikhil Shah
  • February 2nd, 2010

  Wow..Very Nice

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: