સુવિચાર

જે વ્યક્તિ, દરિદ્રનારાયણો સાથે ભાગ પાડીને રોટી ખાય છે
અને હિંસા નથી કરતો, તે સંસારમાં રહેવા છતાં ,
પ્રભુની સુરક્ષિત ગોદમાં સૂતો છે.

-તિરુવલ્લુવર

Advertisements
  1. saras suvichar tapanbhai

    • kiran
    • January 29th, 2010

    પ્રભુને સમજવા હોય તો પોતાનાં બધાં જ પૂર્વગ્રહો અને પસંદગીઓને બાજુમાં મૂકી દેવાં જોઈએ.

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: