એક ઝલક જોવા…

Ansu ne pan koikni Ankh mathi niklvu pade 6
1 kharu zarnu bani vhevu pade 6
Koi prem karnar ne pu6i to juo
Koini 1 jalak jova ketlu tadpvu pade 6.


આંસુ ને પણ કોઈક ની આંખ માંથી નીકળવું પડે છે,
એક ખરું ઝરણું બની વહેવું પડે છે,
કોઈ પ્રેમ કરનાર ને પૂછી તો જુઓ,
કોઈ ની એક ઝલક
જોવા કેટલું તડપવું પડે છે.


-અજ્ઞાત

  1. Nice I Like

  2. કોઈ પ્રેમ કરનાર ને પૂછી તો જુઓ,
    કોઈ ની એક ઝલક જોવા કેટલું તડપવું પડે છે.——–sunder shyari

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: