શું થશે ???

Chakori chand thi alag thase
to aakash nu su thase?
Varsha vadal thi alag thase
to manav nu su thase?
Tame mara thi alag thaso
to maru su thase?


ચકોરી ચાંદ થી અલગ થશે,
તો આકાશ નું શું થશે?
વર્ષા વાદળ થી અલગ થશે,
તો માનવ નું શું થશે?
તમે મારા થી અલગ થશો,
તો મારું શું થશે?


-અજ્ઞાત

Advertisements
  • gujaratikavitaanegazal
  • January 27th, 2010

  KHUBAJ SARAS TAPANBHAI

 1. Saru chhe tapanbhaai..lakhta raho

  • chandravadan
  • January 29th, 2010

  તમે મારા થી અલગ થશો,
  તો મારું શું થશે?

  NICE POST ! May be 1st time to your Blog ?
  Congratulations !
  Welcome to GujaratiWebjagat !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: