શું થશે ???

Chakori chand thi alag thase
to aakash nu su thase?
Varsha vadal thi alag thase
to manav nu su thase?
Tame mara thi alag thaso
to maru su thase?


ચકોરી ચાંદ થી અલગ થશે,
તો આકાશ નું શું થશે?
વર્ષા વાદળ થી અલગ થશે,
તો માનવ નું શું થશે?
તમે મારા થી અલગ થશો,
તો મારું શું થશે?


-અજ્ઞાત

Advertisements
  • gujaratikavitaanegazal
  • જાન્યુઆરી 27th, 2010

  KHUBAJ SARAS TAPANBHAI

 1. Saru chhe tapanbhaai..lakhta raho

  • chandravadan
  • જાન્યુઆરી 29th, 2010

  તમે મારા થી અલગ થશો,
  તો મારું શું થશે?

  NICE POST ! May be 1st time to your Blog ?
  Congratulations !
  Welcome to GujaratiWebjagat !
  DR. CHANDRAVADAN MISTRY (Chandrapukar)

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: