સુવિચાર

સુખ બહારથી મેળવવાની વસ્તુ નથી.
તે તો અંદર જ છે.
પરંતુ અહંકારને હટાવ્યા વગર તેની પ્રાપ્તિ નહી થાય.


-સ્વામી વિવેકાનંદ

Advertisements
  1. KHUBAJ SARAS SUVICHAR

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: