સુવિચાર

સર્વમાં એક જ આત્માનો નિવાસ છે, સર્વ એક જ ઈશ્વરના રૂપો છે.
બીજાને નુકસાન પહોચાડીને તમે પોતાને જ નુકસાન કરો છો.
બીજાની સેવા કરવાથી તે પોતાની સેવા કર્યા જેવું થશે.
બધા પર પ્રેમ કરો. કોઈનો પણ તિરસ્કાર ન કરો,
કોઈનું પણ અપમાન ન કરો, મન વચન તથા કર્મથી કોઈને પણ હાનિ ન પહોંચાડો.


-સ્વામી શિવાનંદ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: