સુવિચાર

  • એક મુર્ખ તે છે જે રોગી હોવા છતાં દવા નથી લેતો, ખોરાકમાં સંયમ ન રાખે અને સરળતાથી મળનારા સારા પદાર્થોને નથી લેતો.
  • ચતુર માણસનું એ લક્ષણ નથી કે તે એકને તો મદદ કરે અને બીજા ભણી જુએ નહી.(ઈર્ષા કરે) એટલે કે ચતુર માણસ બધાને સંતોષ આપે છે.
  • એકની સોબતથી લોકો તરી જાય છે અને બીજાની સોબતથી લોકો ડૂબી જાય છે. આથી સારા માણસોને ઓળખીને તેઓની સોબત કરવી જોઈએ .

-સમર્થ રામદાસ

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: