હું ગુજરાતી છું…

Hoon Gujarati Choo pan Saro Gujarati Kavi Nathi,
Mane Asha Che Tamne Pasand Padse,
Ne Mari Koshish Tamara Mate Bekaar Nathi!!!


હું ગુજરાતી છું પણ સારો ગુજરાતી કવિ નથી,
મને આશા છે તમને પસંદ પડશે,
ને મારી કોશિશ તમારા માટે બેકાર નથી!!!


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: