સુવિચાર

જેમ તને દુ:ખ ગમતું નથી,

તેમ જ સંસારના બધા જીવોને દુ:ખ ગમતું નથી,

એવું સમજીને બધા જીવોનો આત્મવત આદર કરો અને ઉપયોગપૂર્વક દયા રાખો.


ભક્ત પરિજ્ઞા

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: