સુવિચાર

જ્ઞાની હોવાનો સાર,

કોઈ પણ પ્રાણીની હિંસા ન કરવી તે છે,

અહિંસાનો સિદ્ધાંત જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. એ જ વિજ્ઞાન છે.


-ભગવાન મહાવીર

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: