પ્રેમ નગર હશે…

Swapn ma niharel kyak PREM nagar hse
tene pan pamvani koito dagar hse
chaman! a pushpo sudhi ame phochi jsu
bhamra j amari manjil na RAHBAR hase.


સ્વપ્ન માં નિહારેલ ક્યાંક પ્રેમ નગર હશે
તેને પણ પામવાની કોઈ તો ડગર હશે
ચમન! એ પુષ્પો સુધી અમે પહોંચી જશું
ભમરા જ અમારી મંજિલ ના રાહબર હશે.


-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: