નજર થી નજર મળી…

Najar thi najar mli a par thi
harpal mara par prabhav 6 taro
bdhu 6 mara jode bas abhav 6 taro
koy no nthi duniya ma ne
6tay mara par ‘HAKDAV’ 6 taro


નજર થી નજર મળી એ પલ થી
હરપળ મારા પર પ્રભાવ છે તારો
બધું છે મારા જોડે બસ અભાવ છે તારો
કોઈ નો નથી દુનિયા માં ને
છતાય મારા પર ‘હકદાવ’  છે તારો.

-અજ્ઞાત

Advertisements
 1. Najar thi najar mli a par thi
  harpal mara par prabhav 6 taro
  bdhu 6 mara jode bas abhav 6 taro
  koy no nthi duniya ma ne
  6tay mara par ‘HAKDAV’ 6 taro

  નજર થી નજર મળી એ પલ થી
  હરપળ મારા પર પ્રભાવ છે તારો
  બધું છે મારા જોડે બસ અભાવ છે તારો
  કોઈ નો નથી દુનિયા માં ને
  છતાય મારા પર ‘હકદાવ’ છે તારો.

 2. nikunj

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: