નજર થી નજર મળી…

Najar thi najar mli a par thi
harpal mara par prabhav 6 taro
bdhu 6 mara jode bas abhav 6 taro
koy no nthi duniya ma ne
6tay mara par ‘HAKDAV’ 6 taro


નજર થી નજર મળી એ પલ થી
હરપળ મારા પર પ્રભાવ છે તારો
બધું છે મારા જોડે બસ અભાવ છે તારો
કોઈ નો નથી દુનિયા માં ને
છતાય મારા પર ‘હકદાવ’  છે તારો.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  • nikunj
  • ડિસેમ્બર 25th, 2009

  Najar thi najar mli a par thi
  harpal mara par prabhav 6 taro
  bdhu 6 mara jode bas abhav 6 taro
  koy no nthi duniya ma ne
  6tay mara par ‘HAKDAV’ 6 taro

  નજર થી નજર મળી એ પલ થી
  હરપળ મારા પર પ્રભાવ છે તારો
  બધું છે મારા જોડે બસ અભાવ છે તારો
  કોઈ નો નથી દુનિયા માં ને
  છતાય મારા પર ‘હકદાવ’ છે તારો.

  • nikunj
  • ડિસેમ્બર 25th, 2009

  nikunj

 1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: