તારી નજર…

Tari najar samax jo mari najar male

Jane mari ghazal ne navo visay male

Sanket n thay apna milan no koi ne

Bus, rasta j ma apna jigar male.

તારી નજર સમક્ષ જો મારી નજર મળે

જાણે મારી ગઝલ ને નવો વિષય મળે

સંકેત ન થાય આપના મિલન નો કોઈ ને

બસ, રસ્તા માજ આપના જીગર મળે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: