તારા પ્રેમ નો…

Tara Prem No Bandhani Raheva Mangu 6u
Jeevan-Mrutyu Aa Kaid Ma Raheva Mangu 6u
Maari Khushi Tane Arpan..Taara Gam Peeva maangu 6u.


તારા પ્રેમ નો બંધાણી રહેવા માંગું  છું
જીવન મૃત્યુ આ કૈદ માં રહેવા માંગું  છું
મારી ખુશી તને અર્પણ.. તારા ગમ પીવા માંગું  છું.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: