ચાહું છું તમને…

Dil-o-Jaan thi chahu chhu tamne,

Khuda pase pan mangu chhu tamne,

Koi ne nathi aapyu, na apis kadi,

Dil jevu kaik aapu 6u tamne..

દિલો જાન થી ચાહું છું તમને

ખુદા પાસે પણ માંગું છું તમને

કોઈ ને નથી આપ્યું, ના આપીશ કદી

દિલ જેવું કૈંક આપું છું તમને.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: