સ્નેહી નું મિલન…

Snehi nu milan ketlu mdhur hoy 6e
e sneh ma dil churchur hoy 6e
Dharti ane Akash am to kadi madta nthi
Pen toye Kshitij nu nam ketlu mshur hoy 6e.

સ્નેહી નું મિલન કેટલું મધુર હોય છે
એ સ્નેહ માં દિલ ચુર-ચુર હોય છે
ધરતી અને આકાશ એમ તો કદી મલતા નથી
પણ તોય ક્ષિતિજ નું નામ કેટલું મશુર હોય છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: