પ્રીત આવી ના કરો…

prit aavi na karo,
aa prit mari nakhshe,
2 gadinu 6e milan,
jindgi bhar salshe.

પ્રીત આવી ના કરો
આ પ્રીત મારી નાખશે
બે ગડી નું છે મિલન
જિંદગી ભર સાલશે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: