પણ તને હું શું કહું…?

Saaso Thi Alag Rahi shaku Chhu…
Pan Taara Vina Kevi Rite Jeevu…
Hardya Kaheva Ganu Maange Chhe…
Pan Tane Hu Shu Kahu..??

સાસો થી અલગ રહી સકું છું…
પણ તારા વિના કેવી રીતે જીવું…
હ્રદય કહેવા ગણું માંગે છે…
પણ તને હું શું કહું.???

-અજ્ઞાત

Advertisements
    • mukti
    • સપ્ટેમ્બર 22nd, 2011

    nice …..

  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: