નથી…

Zivan ma koi ras nthi,
marvano koi jas nthi,

bhnvama koi man nathi,
kamavano koi lax nathi,

Javu 6e america pan HIMATNAGAR thi koi local bus nathi.

જીવન માં કોઈ રસ નથી,
મરવાનો કોઈ જશ નથી,
ભણવામાં કોઈ મન નથી,
કમાવાનો કોઈ લક્ષ નથી,
જવું છે અમેરિકા પણ હિંમતનગર થી કોઈ લોકલ બસ નથી.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: