કૈંક એમ થયું…

Kaik M thayu 6 mane aaj
ke potanu NaaM pan Bhooli gayo 6u
RaaJ karto hato hu je Hriday par hamna sudhi
aaj teno Rasto pan Bhooli gayo 6u.

કૈંક એમ થયું છે મને આજ
કે પોતાનું નામ પણ ભૂલી ગયો છું
રાજ કરતો હતો હું જે હૃદય પર હમણાં સુધી
આજ તેનો રસ્તો ભૂલી ગયો છું.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: