દુખ તો એક જ છે…

Dukh to ek j 6e manvi mate
Mot pahela mari nathi sakto
Mann ma to dabayeli 6e ghani vythao
Pan khulla dile badha vache radi nathi sakTO.

દુખ તો એક જ છે માનવી માટે
મોત પહેલા મરી નથી શકતો
મન માં તો દબાયેલી છે ઘણી વ્યથાઓ
પણ ખુલ્લા દિલે બધા વચ્ચે રડી નથી શકતો.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: