લઇ જા !!!

Shwaas Maathi Aa Mahek  Lai  Ja!
Maari Paase Thi Aaje Kaink  Lai  Ja!
Jo Kevu Dhabke Chhe Naadaan
Aa Dukhtu Hriday Ghadik  Lai  Ja!!!

શ્વાસ માંથી આ મહેક લઇ જા !
મારી પાસે થી આજે કૈંક લઇ જા !
જો કેવું ધબકે છે નાદાન
આ દુખતું હૃદય ઘડીક લઇ જા !

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: