દિલની વાતો માં…

Dilni vato ma kyarek evu pn thay 6e,

Je sacha hoy tene pan khota manay 6e,

Jyare pade 6e khabr sachi vatni tyare,

mitha jal ni nadi pan kharo dariyo bani jay 6e.

દિલની વાતો માં ક્યારેક એવું પણ થાય છે

જે સાચા હોય તેને પણ ખોટા મનાય છે

જયારે પડે છે ખબર સાચી વાતની ત્યારે

મીઠા જળ ની નદી પણ ખારો દરિયો બની જાય છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: