આપનું…

Aapnu hovu a pratham kevu hatu?
Kyank tu ne kyank hu aevu hatu,
Ne pachhi keva malya aapne!
Na kai levu hatu-na kai devu hatu.


આપનું હોવું એ પ્રથમ કેવું હતું?
ક્યાંક તું ને ક્યાંક હું એવું હતું
ને પછી કેવા મળ્યા આપણે !
ના કઈ લેવું હતું ના કઈ દેવું હતું.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: